ระบบบริหารจัดการเว็ปไซต์โครงการพระราชดำริ

จัดการเมนู

$("[type='checkbox']").bootstrapSwitch();