ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 5

>> Download <<

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 5