แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 7


  

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. รุ่นที่ 7 (ประกาศรายชื่อ) พร้อมกำหนดการ