รายงานผลการอนุมัติโครงการ

 • อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

  วันที่เสนอ     : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
  วันที่อนุมัติ     : ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

 • อนุมัติครั้งที่ 7/2554

  : 13 มิถุนายน 2554 วันที่เสนอ กปร.
  : 16 มิถุนายน 2554 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 7/2554

 • อนุมัติครั้งที่ 6/2554

  :  29 เมษายน 2554 วันที่เสนอ กปร.
  : 4 พฤษภาคม 2554 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 6/2554

 • อนุมัติครั้งที่ 5/2554

  : 12 เมษายน 2554 วันที่เสนอ กปร.
  : 20 เมษายน 2554 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 5/2554

 • อนุมัติครั้งที่ 4/2554

  วันที่เสนอ กปร.  30 มีนาคม พ.ศ.2554
  วันที่อนุมัติ 4 เมษายน พ.ศ. 2554
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 4/2554

 • อนุมัติครั้งที่ 3/2554

  11 กุมภาพันธุ์ 2554 วันที่เสนอ กปร.
  16 กุมภาพันธุ์ 2554 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 3/2554

 • อนุมัติครั้งที่ 2/2554

  30 พฤศจิกายน 2553 วันที่เสนอ กปร. 
  3 ธันวาคม 2553 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 2/2554

 • อนุมัติครั้งที่ 1/2554

  28 ตุลาคม 2553 วันที่เสนอ กปร.
  3 พฤศจิกายน 2553 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 1/2554

 • อนุมัติครั้งที่ 9

  19 กรกฎาคม 2553 วันที่เสนอ กปร.
  23 กรกฎาคม 2553 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 9

 • อนุมัติครั้งที่ 8

  4 มิถุนายน 2553 วันที่เสนอ กปร.
  8 มิถุนายน 2553 วันที่อนุมัติ
   
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 8

 • อนุมัติครั้งที่ 7

  12 พฤษภาคม 2553 วันที่เสนอ กปร.
  26 พฤษภาคม 2553 วันที่อนัมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 7

 • อนุมัติครั้งที่ 6

  12 มีนาคม 2553 วันที่เสนอ กปร.
   25 มีนาคม 2553 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 6

 • อนุมัติครั้งที่ 1

   30 ตุลาคม 2552 วันที่เสนอ กปร.
  11 พฤศจิกายน 2552 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 1

 • อนุมัติครั้งที่ 2

  9 พฤศจิกายน 2552 วันที่เสนอ กปร.
  8 ธันวาคม 2552 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 2

 • อนุมัติครั้งที่ 3

  1 ธันวาคม 2552 วันที่เสนอ กปร.
  8 ธันวาคม 2552 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 3

 • อนุมัติครั้งที่ 4

  29 ธันวาคม 2552 วันที่เสนอ กปร.
  12 มกราคม 2553 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 4

 • อนุมัติครั้งที่ 5

  29 มกราคม 2553 วันที่เสนอ กปร.
  5 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่อนุมัติ
  มุมดาวน์โหลด

  อนุมัติครั้งที่ 5