การขออนุมัติงบประมาณ

 • ประจำปี 2560 งวดที่ 1/2560 (วันที่อนุมัติ 21 พฤศจิกายน 2559)

  รายงานสถานะการใช้งบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประจำปี 2560   งวดที่ 1/2560

  มุมดาวน์โหลด

  ประจำปี 2560 งวดที่ 1/2560 (วันที่อนุมัติ 21 พฤศจิกายน 2559)

 • ประจำปี 2560 งวดที่ 2/2560 (วันที่อนุมัติ 22 มีนาคม 2560)

  รายงานสถานะการใช้งบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประจำปี 2560   งวดที่ 2/2560

  มุมดาวน์โหลด

  ประจำปี 2560 งวดที่ 2/2560 (วันที่อนุมัติ 22 มีนาคม 2560)

 • การอนุมัติงบประมาณ

  มุมดาวน์โหลด

  การอนุมัติงบประมาณ