งบประมาณต้นทุนต่อหน่วย

 • ประจำปีงบประมาณ 2556

  มุมดาวน์โหลด

  ประจำปีงบประมาณ 2556

 • รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงาน กปร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงาน กปร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

 • รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงาน กปร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงาน กปร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

 • รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงาน กปร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

  วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  มุมดาวน์โหลด

  รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงาน กปร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔