งบทดลองรายเดือน

 • งบประมาณประจำปี 2561 (มิถุนายน 2561)

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 17 กรกฎาคม  2561
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ
  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2561 (มิถุนายน 2561)

 • งบประมาณประจำปี 2561 (เมษายน-พฤษภาคม 2561)

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 14 มิถุนายน 2561
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ
  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2561 (เมษายน-พฤษภาคม 2561)

 • งบประมาณประจำปี 2561 (มีนาคม 2561)

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 10 เมษายน  2561
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ
  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2561 (มีนาคม 2561)

 • งบประมาณประจำปี 2561 (กุมภาพันธ์ 2561)

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2561
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ
  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2561 (กุมภาพันธ์ 2561)

 • งบประมาณประจำปี 2561 (มกราคม 2561)

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ
  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2561 (มกราคม 2561)

 • งบประมาณประจำปี 2561 (ธันวาคม 2560)

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 11 มกราคม 2561
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ
  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2561 (ธันวาคม 2560)

 • งบประมาณประจำปี 2561 (พฤศจิกายน 2560)

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 11 มกราคม 2561
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ
  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2561 (พฤศจิกายน 2560)

 • งบประมาณประจำปี 2561 (ตุลาคม 2560)

  บทดลองเดือนตุลาคม 2560

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2560
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ
  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2561 (ตุลาคม 2560)

 • งบประมาณประจำปี 2560 (กันยายน 2560)

  บทดลองเดือนกันยายน 2560

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2560
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ


  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 (กันยายน 2560)

 • งบประมาณประจำปี 2560 (สิงหาคม 2560)

  บทดลองเดือนสิงหาคม 2560

  • ข้อมูล  ณ วันที่ : 18 กันยายน 2560
  • ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ
  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 (สิงหาคม 2560)

 • งบประมาณประจำปี 2560 (กรกฎาคม 2560)

  งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560

  ข้อมูล  ณ วันที่ : 17 สิงหาคม 2560
  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ


  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 (กรกฎาคม 2560)

 • งบประมาณประจำปี 2560 (มิถุนายน 2560)

  งบทดลองเดือนมิถุนายน 2560

  ข้อมูล  ณ วันที่ : 17  กรกฎาคม 2560
  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 (มิถุนายน 2560)

 • งบประมาณประจำปี 2560 (พฤษภาคม 2560)

  งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560

  ข้อมูล  ณ วันที่ : 12  มิถุนายน 2560
  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 (พฤษภาคม 2560)

 • งบประมาณประจำปี 2560 (เมษายน 2560)

  งบทดลองเดือนเมษายน 2560

  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 (เมษายน 2560)

 • งบประมาณประจำปี 2560 ( มีนาคม2560 )

  งบทดลองเดือนมีนาคม2560

  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 ( มีนาคม2560 )

 • งบประมาณประจำปี 2560 (กุมภาพันธ์ 2560)

  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 (กุมภาพันธ์ 2560)

 • งบประมาณประจำปี 2560 ( มกราคม 2560 )

  งบทดลองเดือนมกราคม 2560

  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 ( มกราคม 2560 )

 • งบประมาณประจำปี 2560 (ธันวาคม 2559)

  งบทดลองเดือนธันวาคม 2559

  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 (ธันวาคม 2559)

 • งบประมาณประจำปี 2560 (พฤศจิกายน 2559)

  งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2559

  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 (พฤศจิกายน 2559)

 • งบประมาณประจำปี 2560 (ตุลาคม 2559)

  งบทดลองเดือนตุลาคม 2559

  มุมดาวน์โหลด

  งบประมาณประจำปี 2560 (ตุลาคม 2559)