คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 • ผลคะแนนการประเมินการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


  มุมดาวน์โหลด

  ผลคะแนนการประเมินการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 • ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔


  มุมดาวน์โหลด

  ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

 • ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


  มุมดาวน์โหลด

  ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2555


  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2555

 • เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓


  มุมดาวน์โหลด

  เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 • สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๒

  มุมดาวน์โหลด

  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๒

 • เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

  มุมดาวน์โหลด

  เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

 • เอกสารสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

  มุมดาวน์โหลด

  เอกสารสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

 • เอกสารสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

  มุมดาวน์โหลด

  เอกสารสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

 • เอกสารสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

  มุมดาวน์โหลด

  เอกสารสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2553

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2553

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

 • เอกสารสรุปผลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

  มุมดาวน์โหลด

  เอกสารสรุปผลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

  มุมดาวน์โหลด

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘