ประจำปีงบประมาณ 2561

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศ ณ วันที่ : 6 กรกฎาคม  2561

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศ ณ วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับแก้่ไข ครั้งที่ 1)

  ประกาศ ณ วันที่ : 5 เมษายน 2561

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับแก้่ไข ครั้งที่ 1)

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศ ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

 • แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศ ณ วันที่ : 25  มกราคม 2561

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

 • แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1

  ประกาศ ณ วันที่ : 12 มกราคม 2561

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1

 • แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ประกาศ ณ วันที่ : 7 กันยายน 2560

  ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

  มุมดาวน์โหลด

  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561