ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช หมู่ที่1 บ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศมูลนิธิชัยพัฒนา และอาคารสำนักงานโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>