ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังอาคารนิทรรศการ "รูปของพ่อ...ที่บ้านหนู" ภายในโรงเรียนบ้านหุบกะพง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>