ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 (เวลา 09.00 น.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (เวลา 12.45 น.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามิยะห์ จังหวัดนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>

สารคดีเทิดพระเกียรติ (สื่อวิดิทัศน์)

ทั้งหมด >>
 • สกู๊ปปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข

  ความยาว 6.25 นาที

 • สกู๊ปปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข

  ความยาว 5.00 นาที

สารคดีเทิดพระเกียรติ (สื่อวิทยุ)

ทั้งหมด >>
 • ความยาว 1:52:11 นาที

 • 10/01/56

  ความยาว ๒๑.๑๔ นาที

 • 11/01/56

  ความยาว ๑๘.๔๑ นาที