ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
  • วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>