ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
  • วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนป่าชุมชน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  • วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>