ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
 • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>

สารคดีเทิดพระเกียรติ (สื่อวิดิทัศน์)

ทั้งหมด >>
 • สกู๊ปปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข

  ความยาว 6.25 นาที

 • สกู๊ปปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข

  ความยาว 5.00 นาที

สารคดีเทิดพระเกียรติ (สื่อวิทยุ)

ทั้งหมด >>
 • ความยาว 1:52:11 นาที

 • 10/01/56

  ความยาว ๒๑.๑๔ นาที

 • 11/01/56

  ความยาว ๑๘.๔๑ นาที