ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนวัดปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ


cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.