ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 140 คน พร้อมทั้งนำชมนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.