ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ ร่วมประชุมการติดตามงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ ในพื้นที่ภาคใต้ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14-04-60)หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14 เมษายน 2560