ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กปร. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับภาพรวมและผลดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันทที่ 15-04-60)


หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2560