ข่าวประชาสัมพันธ์

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ร่วมงานอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวันน้ำโลก ประจำปี 2560 ( หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19-04-2560)


หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2560