ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก (6 ตุลาคม 2560)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก 

ประกาศ ณ วันที่ : 6 ตุลาคม 2560

ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ