ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ตุลาคม 2560)

ประกาศ :  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2560
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ