ข่าวประชาสัมพันธ์

ราคากลาง : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (24 ตุลาคม 2560)

 ราคากลาง : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ


ประกาศ ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2560
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ