ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (เวลา 07.00 น.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ บริเวณท้องสนามหลวง การนี้นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยนิทรรศการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2560 นี้


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.