ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก งานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางสื่อวิทยุ ชุด ใต้ร่มฉัตรแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ค. 61)