ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการด้านวิชาการหญ้าแฝก ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.