ข่าวประชาสัมพันธ์

สารคดีเชิงข่าว : ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานจากนิทรรศการ เย็นศิระ เพราะพระบริบาล