Emblem

 
 
รูปหนุมานอาสาภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎครอบพระอุนาโลมภายในซุ้มเรือนแก้ว
มือขวาถือธง มือซ้ายถือตรี เหาะลอยอยู่เหนือลายเมฆ


ความหมาย    

    หนุมานเป็นพญาวานร ทหารเอกของพระราม (พระนารายณ์อวตาร) มือขวาถือธง หมายถึง ลูกพระพาย (ลูกลม) ที่มีฤทธานุภาพ หาวเป็นดาวเป็นเดือน มือซ้ายถือตรีเป็นเทพอาวุธประจำกาย มีความสามารถในหลายๆ ด้าน เหาะอยู่เหนือเมฆ โดยภาพหนุมานอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ครอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบพระอุณาโลม หมายถึง หนุมาน ได้เข้ามาถวายตัวต่อพระรามและอาสากระทำการต่างๆโดยติดตามพระรามไปทุกแห่งหนและทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่างสันติสุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน