ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

ที่ตั้ง : อาคารบ้านแม่โถ ต.บ่อสลี อ.ฮอด เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ก่อตั้งขึ้นตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่ เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และการลดใช้สารเคมีในกะหล่ำปลี ลักษณะที่ตั้งเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1,200 เมตร มีเนื้อที่ 53,433.59 ไร่

การเดินทาง

จากตัวอำเภอฮอดให้เลี้ยวขวาไปตามถนนฮอด-แม่สะเรียง (ทางหลวงหมายเลข 108) ประมาณ 55 กิโลเมตร แล้วให้เลี้ยวขวาที่แยกบ้านกองลอย มุ่งหน้าไปบ้านแม่โถ (ทางหลวงหมายเลข 1270) ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เส้นทางนี้สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนควรใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ (ไม่มีบริการรถยนต์รับจ้าง)