Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

สารคดีเทิดพระเกียรติ > สื่อวีดีทัศน์

 
 สารคดีเทิดพระเกียรติ ตอน พลังแสงส่องไทย
ตอน : พลังแสงส่องไทย
ความยาว : 3 นาที
Download Download
 สารคดีเทิดพระเกียรติ ตอน สร้างงานผสานแผ่นดิน
ชุด"ร้อยไทยด้วยดวงใจ"
ตอน : 8
ความยาว : 2.00 นาที
Download Download
 เที่ยวไทยไปดูงาน
ชุด"สืบสานการพัฒนากับ กปร."
ตอน : -
ความยาว : - นาที
Download Download
 สารคดีเทิดพระเกียรติ
ชุด"ร้อยไทยด้วยดวงใจ"
ตอน : ๖๐ ปี ต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความยาว : 3.09 นาที
Download Download
 สารคดีเทิดพระเกียรติ ตอน กษัตริย์นักพัฒนา
ตอน กษัตริย์นักพัฒนา
ความยาว : 3 นาที
Download Download
 สารคดีเทิดพระเกียรติ
ชุด"ร้อยไทยด้วยดวงใจ"
ตอน : ต้นแบบแห่งไทย
ความยาว : - นาที
Download Download
 เทปรายการย้อนหลัง
ชุด"บ่ายนี้มีคำตอบ"
ตอน : การฟื้นฟูดิน น้ำ ป่าไม้
ความยาว : 10 นาที
Download Download
 สารคดีเทิดพระเกียรติ
ชุด"ร้อยไทยด้วยดวงใจ"
ตอน : ร้อยไทยด้วยดวงใจ..จากใจพสกนิกร
ความยาว : 3.02 นาที
Download Download
 สารคดีเทิดพระเกียรติ ตอน แม่ฟ้าหลวง
ชุด"ร้อยไทยด้วยดวงใจ"
ตอน : 9
ความยาว : 2.05 นาที
Download Download
 ๓ ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
ชุด"ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"
ตอน : -
ความยาว : 12 นาที
Download Download
 สารคดีเทิดพระเกียรติ
ชุด"ร้อยไทยด้วยดวงใจ"
ตอน : เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
ความยาว : 2 นาที
Download Download
 สารคดีเทิดพระเกียรติ
ชุด"ร้อยไทยด้วยดวงใจ"
ตอน : ประทีปแห่งแผ่นดินไทย
ความยาว : 2.39 นาที
Download Download
Page 1 of 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>
 Go To 
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ