Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศการจัดจ้าง

รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และมีสิทธิได้รับการคัดเลือกการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ชุด "ประโยชน์สุขปวงประชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(19/01/2017)
รายละเอียดเพิ่มเติม
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
(04/01/2017)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ : สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ชุด "ประโยชน์สุขปวงประชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(26/12/2016)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ ชุด "ร้อยไทยด้วยดวงใจ" ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีสอบราคา
(21/12/2016)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ : สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ ชุด "ร้อยไทยด้วยดวงใจ" ประจำปีงบประมาณ 2560
(29/11/2016)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ : ผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตสื่อโทรทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(29/09/2016)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตนิทรรศการเคลื่อนที่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(13/09/2016)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกษตรกรต้นแบบในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(05/09/2016)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ : ผลผู้ชนะการสอบราคางานจ้างจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภายใต้ชื่อ "84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน"
(26/07/2016)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ : ผลผู้ชนะการสอบราคางานจ้างผลิตและออกแบบชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเคลื่อนที่สำเร็จรูป ชุด "ฉลองราชย์ 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน"
(15/07/2016)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทั้งหมด 629 รายการ
Page 1 of 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>
 Go To 
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ