สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฎิบัติงาน เสื้อกันหนาวแก่เด็ก พื้นที่พัฒนาการเกษตรที่สูงฯ จ.น่าน (สยามรัฐ 19-01-2564)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่ 19 มกราคม 2564