สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา ๑๐ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต อดีตเหรัญญิกและกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา และอดีตเลขาธิการ กปร. พร้อมกับเชิญพวงมาลาหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วางที่หน้าโกศ และทรงร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ในโอกาสนี้ด้วย

        ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริกับ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เรื่องการดำเนินงานโครงการของทหารพันธุ์ดี ในศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทยมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่ ๙ ไร่ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ความโดยสรุปว่า

         ๑. การปรับปรุงพื้นที่ให้พิจารณาเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ ไม่ควรใช้คอนกรีต เพื่อให้รากของต้นไม้สามารถแผ่ขยายไปได้ตามธรรมชาติ

        ๒. การปลูกต้นไม้ในสวนไม้ดอกไม้หอมไทยที่จะดำเนินการ ความสูงของเรือนยอดต้นไม้ไม่ควรเกิน ๒ – ๓ เมตร

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.