Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานประกวด “ โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำ” และ พระราชทานถ้วยรางวัล ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี วันพุธที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
  
 
 คณะรัฐมนตรีจากประเทศเซเชลส์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
 สรุปพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
 คณะเยาวชนกลุ่ม ๗๗ ภายใต้ “โครงการค่ายเยาวชนกลุ่ม ๗๗ กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
 คณะผู้แทนจากตองกา ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – ตองกา ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๕ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
  
 
 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 27-12-59)
 34 ปี ศูนย์ศึกษาฯห้วยฮ่องไคร้ แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26-12-59)
 นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. นำคณะสื่อมวลชนในโครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ ชมการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาากรพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24-12-59)
 ผู้คนเนืองแน่นในงาน ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ (หนังสือพิมพฺ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22-12-59)
 

 โครงการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โครงการทั้งหมด > 
รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด (พ.ศ.2495-ปัจจุบัน)
Survey Online
 
ระบบ KM
 
ระบบ e-Monitoring
 
ระบบ e-Monitoring
 
ระบบ e-Liibrary
 
Petition System
 ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
วิถีพอเพียง เครือข่ายหญ้าแฝก
ประกาศการจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<<<กุมภาพันธ์ 2560>>>
6  12345
76789101112
813141516171819
920212223242526
102728     
11       

ดูสารคดีทั้งหมด
HyperLink
HyperLink
เว็บภายใน
e-mail สำนักงาน
Calendar สำนักงาน
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ