Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานประกวด “ โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำ” และ พระราชทานถ้วยรางวัล ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี วันพุธที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2558
 
  
 
 สำนักงาน กปร. จัดบรรยายสรุปให้แก่คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร Result-based Project/Program Management โครงการ ICDC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เข้าพบเลขาธิการ กปร.
 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บท โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
 องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อสนองพระราชดำในการบรรเทาและป้องปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงซึ่งเป็นสมบัติของขาติที่ควรร่วมกันรักษาไว้ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
 
  
 
 องคมนตรีพลากรเยือนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกปากโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง (จบ) (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 25-08-59)
 องคมนตรีพลากรเยือนโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกปากโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 24-08-59)
 องคมนตรีเปิดงาน 'ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ฯ' (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 23-08-59)
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ จัดยิ่งใหญ่ 'ฉลองราชย์' 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ( หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20-08-59)
 

 โครงการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โครงการทั้งหมด > 
รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด (พ.ศ.2495-ปัจจุบัน)
Survey Online
 
ระบบ KM
 
ระบบ e-Monitoring
 
ระบบ e-Monitoring
 
ระบบ e-Liibrary
 
Petition System
 ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
วิถีพอเพียง เครือข่ายหญ้าแฝก
ประกาศการจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<<<สิงหาคม 2559>>>
31       
321234567
33891011121314
3415161718192021
3522232425262728
36293031    

ดูสารคดีทั้งหมด
HyperLink
HyperLink
เว็บภายใน
e-mail สำนักงาน
Calendar สำนักงาน
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ