Click for detail!
ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี
 ข่าว พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
 
  
 
 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสำนักงาน กปร.
 พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
 พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชัยนาท วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557
 คณะผู้เข้าร่วมโครงการบัวแก้วสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ รับฟังการบรรยายจากผู้แทนสำนักงาน กปร. และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
 

 โครงการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โครงการทั้งหมด > 
GES Survey Online
GES Survey Online
รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด (พ.ศ.2495-ปัจจุบัน)
ระบบ KM
 
ระบบ e-Monitoring
 
ระบบ e-Liibrary
 
Petition System
 
 ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วิถีพอเพียง เครือข่ายหญ้าแฝก
ประกาศการจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<<<กันยายน 2557>>>
35       
361234567
37891011121314
3815161718192021
3922232425262728
402930     

ดูสารคดีทั้งหมด
HyperLink
HyperLink
เว็บภายใน
e-mail สำนักงาน
Calendar สำนักงาน
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ