Click for detail!
ประกาศ : ผลการรับสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์) ของสำนักงาน กปร. สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ หัวข้อ->การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ->การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2558
 พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
 
  
 
 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานและติดตามงาน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557
 นายพลากรสุวรรณรัฐ องคมนตรี/ผู้แทนพระองค์พร้อมคณะมอบสิ่งของพระราชทาน บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 12 ธันวาคม 2557
 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2558
 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานและติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราดำริพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557
 

 โครงการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โครงการทั้งหมด > 
GES Survey Online
GES Survey Online
รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด (พ.ศ.2495-ปัจจุบัน)
ระบบ KM
 
ระบบ e-Monitoring
 
ระบบ e-Liibrary
 
Petition System
 
 ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วิถีพอเพียง เครือข่ายหญ้าแฝก
ประกาศการจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<<<มกราคม 2558>>>
53   1234
2567891011
312131415161718
419202122232425
5262728293031 
6       

ดูสารคดีทั้งหมด
HyperLink
HyperLink
เว็บภายใน
e-mail สำนักงาน
Calendar สำนักงาน
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ