Click for detail!
  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2557
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก วันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
  
 
 เลขาธิการ ลปร. นำคณะนบร.ท.1 ศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
 รายงานการตรวจเยี่ยม โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ของ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2557
 

 โครงการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการทั้งหมด > 
รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด (พ.ศ.2495-ปัจจุบัน)
ระบบ KM
 
ระบบ e-Monitoring
 
ระบบ e-Liibrary
 
Petition System
 
 ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วิถีพอเพียง เครือข่ายหญ้าแฝก
facebook สำนักงาน กปร.
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<<<เมษายน 2557>>>
14 123456
1578910111213
1614151617181920
1721222324252627
18282930    
19       

ดูสารคดีทั้งหมด
HyperLink
HyperLink
เว็บภายใน
e-mail สำนักงาน
Calendar สำนักงาน
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ