Click for detail!
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๕ >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานประกวด “ โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำ” และ พระราชทานถ้วยรางวัล ณ โครงการสระเก็บน้ำพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี วันพุธที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2558
 
  
 
 เลขาธิการ กปร. บรรยายสรุปให้แก่ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจากสถาบัน National Institute for Policy and Strategic Studies (NIPSS) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
 คณะเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
 สำนักงาน กปร. จัดบรรยายสรุปให้แก่ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานจากประเทศสมาชิกของศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง “การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Community Development Based on Sufficiency Economy)”
 
  
 
 องคมนตรี ติดตามงาน พัฒนาหนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร พระมหากรุณาธิคุณพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน(3) (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 23-6-59)
 สำนักงาน กปร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตภาพยนตร์สั้น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 23-6-59)
 องคมนตรี ติดตามงาน พัฒนาหนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร พระมหากรุณาธิคุณพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน(2) (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 22-6-59)
 สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่5 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 22-6-59)
 

 โครงการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โครงการทั้งหมด > 
รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด (พ.ศ.2495-ปัจจุบัน)
ระบบ KM
 
ระบบ e-Monitoring
 
ระบบ e-Monitoring
 
ระบบ e-Liibrary
 
Petition System
 ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
วิถีพอเพียง เครือข่ายหญ้าแฝก
ประกาศการจัดจ้าง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<<<มิถุนายน 2559>>>
23  12345
246789101112
2513141516171819
2620212223242526
2727282930   
28       

ดูสารคดีทั้งหมด
HyperLink
HyperLink
เว็บภายใน
e-mail สำนักงาน
Calendar สำนักงาน
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ