Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

 Print   ExportPDF
 
ภารกิจนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ“ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ ”
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. จันทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559


  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ ” ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

พิธีเปิดเริ่มต้นในเวลา 9.59 น. โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อมาองคมนตรี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าชมงานนิทรรศการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมถึงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที แล้วจึงกล่าวเปิดงานนิทรรศการ “ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” 

    

จากนั้น องคมนตรี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน มอบถ้วยรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดนิทรรศการ “ แผ่นดินของเรา ” และมอบพันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัดจันทบุรี คือ “ต้นจัน” จำนวน 84 ต้น แก่ผู้แทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในใจคน ร่วมกับผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการจึงร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล จำนวน 89 ตัว และกุ้งกุลาดำ จำนวน 890,000 ตัว ตามลำดับ

   

ต่อมา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจัดโดยหน่วยงานร่วมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางการพัฒนา “ การพัฒนาจากยอดเขา สู่ท้องทะเล ” เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจึงได้เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

 
แหล่งข่าว : กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1
รายงานข่าว ณ วันที่ : 14 ธันวาคม 2559
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ