หน้าหลัก
     รายการวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด

รายการเสาร์เสวนา

- กปร (เสาร์เสวนา) 15 กพ 57
- กปร (เสาร์เสวนา) 28 ธค 56

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามรอยเท้าพ่อที่เขาหินซ้อน
โปรโมท เขาหินซ้อน จันทร์-ศุกร์

- โปรโมท เขาหินซ้อน 05.10
- โปรโมท เขาหินซ้อน 05.30
- โปรโมท เขาหินซ้อน 06.10
- โปรโมท เขาหินซ้อน 10.10
- โปรโมท เขาหินซ้อน 11.10

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

เวทีความคิด

- jinglein+out ช่วงเพื่อไทยทั่วหล้าผาสุกโดยกปร 23 พ.ค
- jinglein+out ช่วงเพื่อไทยทั่วหล้าผาสุกโดยกปร 30 พ.ค
- jinglein+outช่วงเพื่อไทยทั่วหล้าผาสุกโดยกปร 6 มิ.ย
- jinglein+outช่วงเพื่อไทยทั่วหล้าผาสุกโดยกปร 13 มิ.ย
- jinglein+outช่วงเพื่อไทยทั่วหล้าผาสุกโดยกปร 20 มิ.ย

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

สปอตประชาสัมพันธ์

28 ก.พ. - 3 เม.ย.
- สปอต กปร 09.10
- สปอต กปร 09.30
- สปอต กปร 14.10
- สปอต กปร 14.30
- สปอต กปร 21.10

รายละเอียดเพิ่มเติม