หน้าหลัก
     รายการวิทยุ FM.101.5 MHz. ชุด "จารึกไว้ในแผ่นดิน"

รายการวิทยุ FM.101.5 MHz. ชุด "จารึกไว้ในแผ่นดิน" (ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา15.30-15.40 น.)

- ตอนที่ 40 ควีนสิริกิติ์ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย55 สัมภาษณ์ คุณสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ
- ตอนที่ 39 เล็กได้มาแล้ว ออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.55 สัมภาษณ์ คุณพงษ์มานิต ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
- ตอนที่ 38 พูดอะไรก็พูดไปท่านฟังออก ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 55 สัมภาษณ์ คุณชินเทพ กังแฮ หัวหน้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่
- ตอนที่ 37 วันหนึ่งท่านจะมา ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 พ.ย.55 สัมภาษณ์ คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- ตอนที่ 36 พระองค์ท่านผู้ช่วยชีวิต ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 55
- ตอนที่ 35 ถอดเครื่องปั๊มน้ำถวาย ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 8 พ.ย.55 สัมภาษณ์ คุณสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.
- ตอนที่ 34 เพิ่งเคยมีบุญร่วมโต๊ะเสวย ออกอากาศวันศุกร์ที่ 2 พ.ย.55 สัมภาษณ์ คุณสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.
- ตอนที่ 33 ทรงผนวช ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย.55 สัมภาษณ์ คุณสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.
- ตอนที่ 32 อุ๊ย! ลืมเสื้อ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.55 สัมภาษณ์ คุณสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.
- ตอนที่ 31 ควีนสิริกิติ์ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค.55 สัมภาษณ์ คุณสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.
- ตอนที่ 30 บ้านพักซอยสุคันธาราม ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.55
- ตอนที่ 29 หนูเป็นล่าม ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.55
- ตอนที่ 28 คำชมที่เป็นกำลังใจ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.55 สัมภาษณ์ คุณธนพล นาพะนัง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนเนินธัมมัง และประธานสภาองค์กรชุมชน ต.แม่เจ้าอยู่หัว จ.นครศรีธรรมราช
- ตอนที่ 27 มารดาผู้ถ่ายทอด ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค.55
- ตอนที่ 26 นางสนองพระโอษฐ์ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.55 สัมภาษณ์ คุณสุพิตติญา ขุนไพชิต หัวหน้าโรงเพาะเห็ดในโครงการฟาร์มตัวอย่างบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
- ตอนที่ 25 สมุดจดบันทึกส่วนพระองค์ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค.55 สัมภาษณ์ คุณประทีป มีศิลป์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม
- ตอนที่ 24 ไม่เห็นแปลก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.55 สัมภาษณ์ คุณบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
- ตอนที่ 23 ศัตรูที่มองไม่เห็น ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ย.55 สัมภาษณ์ คุณทองดี ไสแก้ว นักจัดการงานในพระองค์ โครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.สิงห์บุรี
- ตอนที่ 22 พระราชินีกับงานศิลปาชีพ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.55 สัมภาษณ์ คุณดนุชา สินธวานนท์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน สำนักงาน กปร.
- ตอนที่ 21 ราชินีผู้รักการอ่าน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ย.55
- ตอนที่ 20 ตามคำแม่ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.55 สัมภาษณ์ คุณประทีป มีศิลป์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม
- ตอนที่ 19 เลือกไม่ได้ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย.55
- ตอนที่ 18 ฉันเสียลูกคนใดไปไม่ได้เลย ออกอากาศวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.55 สัมภาษณ์ คุณทองดี ไสแก้ว นักจัดการงานในพระองค์ โครงการฟาร์มตัวอย่าง จ.สิงห์บุรี
- ตอนที่ 17 ฉันลูก 4 คนแล้วนะจ๊ะ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย.55
- ตอนที่ 16 To give with discrimination ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.55 สัมภาษณ์ คุณรุจี วิจิตรานุรักษ์ ประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววัง จังหวัดอ่างทอง
- ตอนที่ 15 คำแม่สอน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.55
- ตอนที่ 14 ใช้หนี้ให้ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.55
- ตอนที่ 13 เรามาดูผ้าถูเรือน ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค.55
- ตอนที่ 12 ขโมยก็มารับเสด็จ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 ส.ค.55
- ตอนที่ 11 มอมแมม ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.55
- ตอนที่ 10 เยี่ยมราษฎรในครั้งแรก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.55
- ตอนที่ 9 พรหมลิขิต ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.55
- ตอนที่ 8 คำสอนพ่อ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 3 ส.ค.55
- ตอนที่ 7 ต่อไปจะเป็นมหารานี ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.55
- ตอนที่ 6 โปรดราษฎร ออกอากาศวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.55
- ตอนที่ 5 ดอกบัวจากหัวใจ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค.55
- ตอนที่ 4 ยังไม่อิ่ม ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ก.ค.55
- ตอนที่ 3 เสียงปริศนา ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.55
- ตอนที่ 2 การถวายราชสดุดีที่แสนจับใจ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.55
- ตอนที่ 1 พระนามในหลวง ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค.55