• รุ่นที่ - ประจำปีงบประมาณ
 • ประเภท
รายชื่อผู้สมัคร
 • IDประเภทชื่อ - นามสกุลหน่วยงานจังหวัดเบอร์ติดต่ออีเมลที่อยู่วันที่สมัครFile Upload
  57โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)รากแก้วแห่งแผ่นดินมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกรุงเทพมหานคร0930545946panyawat.ch@northbkk.ac.th6/999 ซ.พหลโยธิน52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กท. 1022017/05/2018 15:13:12 โครงการRDPB8.pdf
  56โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)MCRU อาสามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี0836956245/0322617901-1501ws_sw99@hotmail.comมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 7015017/05/2018 14:19:01 32377665_10210750377667066_1052702175081267200_n.jpg
  32676126_10210750380907147_7534002305159397376_n.jpg
  32687906_10210750386507287_2592877116714385408_n.jpg
  32738529_10210750379507112_8286094659722149888_n.jpg
  Form3-1.docx
  55โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)MCRU อาสามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี0836956245/0322617901-1501ws_sw99@hotmail.comมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.รารชบุรี 7015017/05/2018 14:17:23 error
  54โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)EE27 UTCCมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานคร062-547-6277Subsip_bg@hotmail.com126/1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร17/05/2018 14:05:48 Form1.pdf
  53โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)MCRU อาสามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี0836956245/0322617901-1501ws_sw99@hotmail.comมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.รารชบุรี 7015017/05/2018 12:28:37 Form3-1.docx
  52โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)BEGINER (แก้ไข)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก0624048383peerat.p@psru.ac.th167/1 หมู่2 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 6515017/05/2018 11:52:46 Form1.pdf
  Form2.pdf
  Form3.pdf
  51โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)ทีม Seubsaan(แก้ไข)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก0999418076nestatjima@gmail.comบ้านเลขที่ 14 หมู่1 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย17/05/2018 11:48:05 Form1.pdf
  Form2.pdf
  Form3.pdf
  50โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)BEGINERมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก0624048383peerat.p@psru.ac.th167/1 หมู่2 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 6515017/05/2018 08:23:28 Form1.pdf
  Form2.pdf
  Form3.pdf
  49โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)ทีม Seubsaanมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก0999418076nestatjima@gmail.comที่อยู่เลขที14. หมู่ 1 ถนน จรดวิถีถ่อง.ตำบลเกาะตาเลี้ยง.อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 6412017/05/2018 07:58:34 Form1.pdf
  Form2.pdf
  Form3.pdf
  48โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)เมล็ดยางพารารักษ์โลกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสกลนคร0986824947,0969089125purunyathammawong@gmail.com680 ถ.นิตโย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 4700016/05/2018 18:09:03 Form1 (1).docx
  Form2-มู.docx
  Form2-แอ๋ม.docx
  Form2หนิง.docx
  Form2แจง.docx
  Form3-น้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดยางพารา1.docx
  47โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)นิสิต มศว สืบสานศาสตร์พระราชามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพมหานคร0968464888tempo.reindeer@gmail.comมหาวิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ16/05/2018 17:02:02 Form1.pdf
  Form2.pdf
  Form3.pdf
  46โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)EE27 UTCCมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานคร062-547-6277subsip_bg@hotmail.com126/1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร16/05/2018 15:46:26 Form1.docx
  Form2.docx
  Form3-word-1.docx
  operation.docx
  SMART SUFFICIENCY AGRICULTURE.pdf
  45โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)ทีม Do ดี Loeiมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเลย0986408653sa12pa1993@gmail.com234 ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 4200016/05/2018 15:20:23 โครงการฝายในป่า ร้านยาในชุมชน.docx
  44โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)Commitmentมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี0941736454Suthinan_Film@hotmail.comมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 4100015/05/2018 15:17:51 201805151515.pdf
  43โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)ดอกทองกวาวมหาวิยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี0905947650Ornanog14@gmail.comมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4100015/05/2018 15:15:17 201805151513.pdf
  42โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)Very Wellมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี0885613620toei_12345@hotmail.comมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ. เมือง จ.อุดรธานี 4100015/05/2018 15:14:22 201805151515-1.pdf
  41โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)รักษ์ดิน (Sandy Soil)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี0621515992ninninudon01@gmail.com64 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 4100015/05/2018 15:12:32 201805151510.pdf
  40โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)รักษ์ดิน (Sandy Soil)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี0621515992ninninudon01@gmail.com64 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 4100015/05/2018 15:10:20 201805151510.pdf
  39โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)Masterpieceมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอุดรธานี0877248167mookhom18843@hotmail.com64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000015/05/2018 15:09:14 201805151514.pdf
  38โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)MUKA Victoryมหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรี090 947 5529minddy45.2@gmail.comเลขที่ 199 หมู่ 9 ถนนแสงชูโต ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 7115014/05/2018 21:27:21 form1.jpg
  Form1กรอกข้อมูลแล้ว-word.docx
  Form2-word ตาล.docx
  Form2-word กิ๊ฟ.docx
  Form2-word มายด์.docx
  Form2-word ใหม่.docx
  Form3-word กรอกข้อมูลแล้ว.docx
  กิ๊ฟ.JPG
  ตาลล.jpg
  มายด์.jpg
  ใหม่.jpg
  37โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)ลูกเกษตรไสใหญ่ หัวใจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนครศรีธรรมราช.095 -7596712alisa_dook@hotmail.com10914/05/2018 15:29:02 ใบรายละเอียดบุคคล-ฟอร์ม02-ฟ้า.pdf
  36โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)ลูกเกษตรไสใหญ่ หัวใจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนครศรีธรรมราช.095 -7596712alisa_dook@hotmail.com109/34................... หมู่...2.......... ถนน....-..................... ตำบล....ถ้ำใหญ่.......................... อำเภอ.....ทุ่งสง.............................. จังหวัด.....นครศรีธรรมราช............................ รหัสไปรษณีย์.......80110.........14/05/2018 15:09:37 ใบสมัคร -ฟอร์ม01.pdf
  35โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)อนุรักษ์ มข.มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น0908307322phakdee667126@gamail.com123 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 4000214/05/2018 07:47:23 Form1-word.pdf
  may.pdf
  ตาล.pdf
  ฟิน.pdf
  องอร.pdf
  แบบเสนอโครงการในกิจกรรม.docx
  34โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)PHY. (พี เอช วาย)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์0921853879weerakanok.12@gmail.com27 ถ.อินใจมี ตท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 5300013/05/2018 23:36:39 PHY. (พี เอช วาย).pdf
  33โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)Mini forestมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์0932499208u60031530101@uru.ac.th27 ถ.อินใจมี ตท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 5300013/05/2018 23:22:51 Mini Forest.pdf
  32โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)UTCC Green Heartมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานคร097-0189141chanunchida.jaoh@gmail.com422 ห้อง109 ทียูอพาเม้นท์ ซอยเพิ่มสิน ดินแดง กรุงเทพ 1040011/05/2018 15:21:35 Form1.pdf
  Form2 earn.pdf
  Form2 Hine.pdf
  Form2 jaoh.pdf
  Form2 nink.pdf
  Form3.pdf
  31โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)UTCC Green Heartมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานคร097-0189141chanunchida.jaoh@gmail.comเลขที่422 ห้อง 109 ทียูอพาเม้นท์ ซอยเพิ่มสิน ถนนดินแดง ดินแดง 1040011/05/2018 13:05:22 Form1.pdf
  Form2 earn.pdf
  Form2 Hine.pdf
  Form2 jaoh.pdf
  Form2 nink.pdf
  Form3.pdf
  30โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)ทีม Advangerร.ร.สารศาสตร์วิเทศ ร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร024478500or_iginy@hotmail.com2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด05/03/2018 18:32:58 Form1.docx
  Form2.docx
  Form3.docx
  27โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)kijjar pakdeekunakornamarinbangkok0854581955Kijjarcs50@gmail.com8/20 หมู่บ้านอิ่มอัมพร 2 ป้อม 5 เฟสใหม่ ซอยบางแวก32 ถนนราชพฤกษ์ เขตบางเชือกหนัง ตำบลตลิ่งชัน 100170 กรุงเทพ02/03/2018 14:22:24 Form1.docx
  Form2.docx
  Form3.docx
  Form4_Extra.docx
  Form5_Extra.docx