สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ จำนวน 50 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมในครั้งนี้

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.