• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน กปร. จัดการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การคัดแยกขยะเพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การคัดแยกขยะเพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม” จาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของธุรกิจรีไซเคิลขยะผู้โด่งดัง บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร