• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นำโดย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดโครงการ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ” รุ่นที่ 5 นำคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 71 คน ร่วมเรียนรู้ ต่อยอด เพื่อเผยแพร่ และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ให้แก่ เด็ก เยาวชนได้อย่างยั่งยืน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2561 ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี

ซึ่งในพิธีเปิดโครงการฯ นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. บรรยายในหัวข้อ “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ” ณ ห้องประชุม สร้อยเพชร 3 โรงแรม Golden city จังหวัดระยอง

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.