สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.49 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และคณะผู้บริหารสำนักงาน กปร. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.