• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษา กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙” ครั้งที่ ๓๑ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

          สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. ๙ จัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “สืบสานพระราชปณิธาน” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙” ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณภายในหอรัชมงคล สวนหลวง ร. ๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อขยายผลสำเร็จจากการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปสู่สาธารณชน การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
             ๑. การจัดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน”
            ๒. การฝึกอบรมอาชีพ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำเครื่องหนัง “หูหิ้วแก้วเก็บความเย็นหนังแท้” หลักสูตรการทำเบเกอรี่ “บลูเบอรี่ชีสพาย” และกิจกรรมการจัดทำเหรียญที่ระลึก ร. ๙ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ