สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวสังคม..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี นำผู้เข้าร่วมโครงการฯเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี (ไทยโพสต์ วันที่ 08/05/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2562