• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 13-11-2561)


นังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน  2561