• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 13-11-2561)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  13  พฤศจิกายน  2561