• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ติดามโรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครสรีธรรมราช (หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 17-11-2561)


หนังสือพิมพ์แนวหน้า  ฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน  2561