สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 27-30-12-2561)


หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  ฉบับวันที่ 27-30  ธันวาคม  2561