• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภาพข่าว..การบริหารจัดการน้ำ (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 13-09-2561)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่ 13 กันยายน 2561