• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สนองพระราชหฤทัยสืบสาน รักษา ต่อยอด องคมนตรีติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำฯพื้นที่ จ. ชัยภูมิ (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 07-11-2561)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่  7  พฤศจิกายน  2561