• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรีติดตามพัฒนาแหล่งน้ำในพระราชดำริภาคอีสาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สยามรัฐ วันที่ 22-02-2562)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2562