สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรีประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมติดตามแหล่งน้ำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 แห่ง


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 8 กรกฎาคม 2562