สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

องคมนตรีสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (สยามรัฐ 10-07-62)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2562