• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชาวบ้าน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด วันนี้อยู่ดีมีสุข (สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันที่ 16-22-11-2561)


สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับวันที่ 16-22 พฤศจิกายน  2561